เทคนิควิธี เกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิตให้มันสำปะหลัง

ปลูกมันสำปะหลังอย่างไรให้ได้ 20 ตันต่อไร่

เทคนิคการให้น้ำ
ใช้ระบบน้ำพุ่งโดยการวางท่อเมน 3 นิ้ว ผ่ากลางร่อง แล้วเปิดน้ำให้ชุ่มทั้งแปลง ถ้าเปิดให้น้ำท่วมแปลงได้ยิ่งดี เพราะจะทำให้การปลูกมันสำปะหลังง่ายขึ้น

เหตุผลที่ต้องใช้ระบบน้ำพุ่ง
1.ระบบน้ำพุ่งเป็นระบบน้ำเดียวที่ประหยัดต้นทุนที่สุด ถ้าปลูกไม้ยืนต้น ต้นทุนเพียง 2,400 บาท ต่อ ไร่ เท่านั้น ถ้าแปลงพืชไร่ เช่น พริก มะเขือ มันสำปะหลังลงทุนเพียง 4,800 บาท ต่อ ไร่เท่านั้นต่างกับระบบอื่น เช่น ระบบสปริงเกลอร์ที่ต้นทุนต่อไร่สูงมาก
2.ขั้นตอนการติดตั้งง่ายใคร ๆ ก็ทำได้ ผู้หญิงก็ทำได้ ไม่จำเป็นใช้ช่างชำนาญงานในการติดตั้ง ไม่ต้องทากาว ไม่ต้องมีข้อต่อหลายขั้นตอนให้ยุ่งยาก
3.อายุการใช้งานยาวนาน 3 – 6 ปี ตามสภาพการใช้งาน ทำให้เราลงทุนครั้งเดียว ใช้ได้นานหลายปีไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อนให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
4.รื้อถอนได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เมื่อหมดอายุการเก็บเกี่ยว เราก็ม้วนเก็บไว้ พอถึงฤดูกาลที่ต้องใช้เราก็นำออกมาติดตั้งใช้ได้เหมือนเดิม
5.การใช้น้ำเป็นแบบฟุ้งกระจายเหมือนฝนตก เปียกไปทั้งแปลงทำให้ความชื้นกระจายตัวไปทั่วแปลง
6.การให้น้ำระบบน้ำพุ่งเป็นการช่วยพรวนดินไปในตัว ทำให้ดินฟู โปร่ง ร่วนซุย รากพืชกระจายตัวได้ดี ทำให้การลงหัวของมันสำปะหลังง่ายขึ้น เพราะดินไม่แน่นเหมือนเป็นการระเบิดดินอยู่ตลอดเวลา
7.ไม่อุดตันง่าย ไม่เหมือนระบบน้ำหยด ไม่จำเป็นต้องใส่ไส้กรอง ถ้าเราเห็นน้ำพุ่งไม่ดีแค่ไปเปิดปลายท่อใช้เวลาเพียง 2 – 3 นาทีเท่านั้น
8.ระบบน้ำพุ่งเป็นระบบที่ให้น้ำเร็ว ทำให้ทั้งประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน ค่าแรง ค่าไฟ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
9.ระบบน้ำพุ่งเมื่อเราเปิดพร้อมกันหลายๆเส้นทำให้เกิดความชื้น เกิดรุ้งกินน้ำกระจายตัวไปทั้งแปลงดูสวยงามและได้พักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติด้วย

เทคนิคการเตรียมต้นพันธุ์มันสำปะหลัง
ต้นพันธุ์ที่เลือกใช้จะเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ระยอง 5, ระยอง 7 ,ระยอง 9 ,ห้วยบง60 , เกษตรศาสตร์ 50 ฯลฯ จะลงหัวได้ 20 ตัน ต่อ ไร่ ได้ทุกสายพันธุ์ อยู่ที่วิธีการปลูก และ เทคนิคการเตรียมดิน

การเตรียมต้นพันธุ์
ใช้ท่อนพันธุ์ความยาว 50 – 60 เซนติเมตร ตัดต้นพันธุ์ตรงๆ อย่าตัดเฉียง เลือกต้นพันธุ์ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป แล้วให้แบ่งท่อนพันธุ์เป็น 2 ส่วน
ส่วนบน 25 – 30 เซนติเมตร
ส่วนล่าง 25 – 30 เซนติเมตร ใช้มีดคม ๆ สับตาออกให้หมด ส่วนนี้ใช้ปลูกลงดิน เหตุผลที่สับตามันสำปะหลังส่วนล่างออก เพราะต้องการให้รากมันงอกออกมา เป็นชั้น ๆ ตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไป แล้วราก เปลี่ยนเป็นหัวมัน 10 ชั้นเช่นกัน
และอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัดต้นพันธุ์ยาว 50 - 60 เซนติเมตร เพราะ ว่า ลำต้นที่อยู่ข้างบนดินจะสูง ใบมันสำปะหลัง ก็จะแผ่ไปปกคลุมหญ้า คลุมดินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการดายหญ้า ไม่ต้องเสียค่าจ้างแรงงาน ทำให้ลดต้นทุนในการผลิต หรือ การเพาะปลูก

เทคนิคการแช่ท่อนพันธุ์เพื่อการขยายรากอย่างรวดเร็ว
เมื่อเราเตรียมต้นพันธุ์พร้อมแล้ว ให้นำต้นพันธุ์มาแช่ ซีบี - โกร ( อัตราส่วน 1 ลิตร / น้ำ 200 ลิตร ) 1-2 ชั่วโมง จะช่วยให้ออกรากและยอดอ่อนเร็วขึ้น

เทคนิคการปลูกลงแปลง
ก่อนปลูกต้องรดน้ำให้ทั่วแปลง ปักต้นมันลงตรง ๆ ไม่เอียง ระยะห่างต้น 80 เซนติเมตร ห่างแถวหรือร่อง 120 เซนติเมตร เพราะฉะนั้นเมื่อปลูกเสร็จเราจะได้ต้นพันธุ์ทั้งสิ้น 1,600 ต้น / ไร่